a1f93f6facc5c4db95b23f7681704221

Profil spoločnosti

img

Podnikové účely

Zamerajte sa na výrobu lekársky netkanej textílie vyfukovanej z taveniny, usilujte sa o dosiahnutie situácie prospešnej pre zákazníkov, spoločnosť aj zamestnancov.

Vízia spoločnosti

Stáva sa vedúcou značkou lekárskej netkanej textílie vyfukovanej z taveniny.

Poslanie spoločnosti

Poslaním podniku je poskytovať najprofesionálnejšiu lekársku netkanú textíliu striekanú z taveniny a služby na zlepšenie prevádzkovej efektívnosti zákazníkov a ochranu zdravia celého ľudstva.

Hodnoty

Základné hodnoty spoločnosti sú: bezpečnosť, efektívnosť, výhodnosť, inovácia.

Výhra-výhra

Sociálne výhody pre všetkých, pre zákazníka výhodné pre všetkých, pre spoločnosť výhodné pre všetkých, pre všetkých výhodné pre zamestnancov.

Účinnosť

Pozitívne a optimistické, akcia rýchla, akcie majú následky.

Bezpečnosť

Predchádzajte riziku, oboznámte sa s procesom, dodržiavajte pravidlá, štandardná prevádzka.

Kontrola kvality

Prísne riadenie výrobného procesu a dokonalý systém zabezpečenia kvality.

Inovácia

Inovácia myslenia, technologická inovácia, inovácia produktu, inovácia režimu.