a1f93f6facc5c4db95b23f7681704221

Profil spoločnosti

img

Firemné účely

Zamerajte sa na výrobu lekárskej netkanej textílie fúkanej z taveniny, snažte sa dosiahnuť situáciu výhodnú pre zákazníkov, spoločnosť a zamestnancov.

Vízia spoločnosti

Stať sa vedúcou značkou lekárskej netkanej textílie fúkanej z taveniny.

Poslanie spoločnosti

Poslaním podniku je poskytovať najprofesionálnejšie lekárske striekané netkané textílie a služby s cieľom zlepšiť efektivitu prevádzky zákazníkov a chrániť zdravie celého ľudstva.

hodnoty

Základné hodnoty spoločnosti sú: Bezpečnosť, efektívnosť, win-win, inovácia.

Win-win

Sociálne obojstranne výhodné, obojstranne prospešné pre zákazníka, obojstranne výhodné pre spoločnosť, obojstranne pre zamestnancov.

Efektívnosť

Pozitívny a optimistický, konať rýchlo, činy majú dôsledky.

Bezpečnosť

Predchádzanie riziku, oboznámenie sa s procesom, dodržiavanie pravidiel, štandardná prevádzka.

Kontrola kvality

Prísne riadenie výrobného procesu a dokonalý systém zabezpečenia kvality.

Inovácia

Inovácia myslenia, technologická inovácia, inovácia produktov, inovácia režimu.